Podpora a spolupráce

Výzva pro muzea, knihovny a další kulturní instituce

Pokud se Vám naše internetová knihovna Špalíček zamlouvá a máte zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat. Rádi bychom, aby počet digitalizovaných sbírkových předmětů ve Špalíčku narůstal a v budoucnu zahrnoval i kramářské tisky dalších institucí. Díky Špalíčku můžete nejen zviditelnit Vaše sbírky, ale především usnadnit práci badatelům. 

Informace pro sponzory a dárce

Špalíček

Pokud Vás Špalíček zaujal, budeme rádi za jakoukoli pomoc při jeho propagaci, popřípadě za finanční pomoc na udržení našeho projektu. Grantový projekt, v jehož rámci vznikla metodika pro zpracování kramářských tisků a zároveň i internetová knihovna Špalíček, skončil s rokem 2011. Od té doby provoz Špalíčku plně financuje Knihovna Národního muzea, jejíž finanční zdroje jsou značně omezené. Vaše případná podpora by nám umožnila přesunout část finančním prostředků na jiné projekty či na nákup sbírkových předmětů.

Záchrana sbírkových předmětů

Řada sbírkových předmětů, které naleznete v digitalizované podobě na Špalíčku, nese nelichotivé označení: ve špatném stavu. Našim přirozeným zájmem je, abychom v budoucnu mohli stav všech našich sbírkových předmětů označit za dobrý. V současnosti je naše sbírka, čítající přibližně 50 000 jednotlivých tisků, přesouvána do nových ochranných obalů. Bohužel drobné tisky z 18. a 19. století, mezi které patří právě kramářské tisky a modlitby, byly často tištěny na nekvalitním papíře. Kramářské tisky byly navíc v minulosti muzejními pracovníky přehlíženy a trpěly špatným uložením. Proto dnes řada z nich vyžaduje ošetření v konzervátorské dílně.

Jak probíhá restaurování kramářských tisků a špalíčků?

Součástí restaurátorských prací jsou tyto úkony:

  • fotodokumentace stavu předmětu před restaurováním
  • mechanické čištění dle stavu, potřeby a charakteru předmětu
  • případné odkyselení papíru
  • opravy mechanicky poškozených míst
  • v případě špalíčků výroba ochranného obalu z archivní lepenky
  • fotodokumentace po restaurování

Kramářské tisky a špalíčky před restaurátorským zásahem

Pokud Vás projekt zaujal a chtěli byste jej podpořit, případně o něm získat více informací, kontaktujte nás na tel. č.: 224 497 331, nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.